Послуги депозитарної установи:

ТОВ «ФГІ» для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:

1.депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів;

2.обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів;

3.обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів.

Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах ТОВ «ФГІ» здійснює такі депозитарні операції:

1.адміністративні операції;

-Відкриття рахунку у ЦП

-Зміна реквізитів рахунку у ЦП

-Закриття рахунку у ЦП

2.облікові операції;

-Списання ЦП, прав на ЦП

-Зарахування ЦП, прав на ЦП

-Переказ ЦП, прав на ЦП

-Блокування \ розблокування ЦП, прав на ЦП

-Переказ \ зарахування в наслідок операції дарування ЦП, прав на ЦП

-Переказ \ зарахування в наслідок операції застави ЦП, прав на ЦП

3.інформаційні операції.

-Видача виписок, довідок, звітів щодо рахунку у ЦП за запитом

-Передача депонентам інформації щодо операцій емітента з ЦП та надання інформації про проведення емітентом загальних зборів акціонерів

-Виплата доходів за ЦП