Ми допоможемо Вам:

Скласти річну та іншу звітність Емітента.

Розмістити звітність Емітента у виданнях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за розцінками видань.

Розмістити звітність Емітента в загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Підготовити та провести загальні збори Товариства, що включає:

-Підготовку протоколів Наглядової ради;

-Формування порядку денного загальних зборів акціонерів;

-Складання графіку проведення загальних зборів акціонерів;

-Формування та розміщення обов’язкової інформації в мережі Інтернет;

-Підготовка бюлетенів для голосування;

-Повідомлення акціонерів про загальні збори засобами поштового зв’язку;

-Проведення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів;

-Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного;

-Складання протоколу загальних зборів акціонерів.