Послуги торговця цінними паперами:

Брокерська діяльність:

-купівля-продаж цінних паперів за дорученням клієнтів на первинному та вторинному ринках;

-міна цінних паперів;

-консолідація пакетів акцій на замовлення клієнтів;

-послуги брокера на фондовій біржі (ПФТС, ПЕРСПЕКТИВА, УКРАЇНСЬКА БІРЖА);

-консультаційні послуги з питань здійснення інвестицій, обігу цінних паперів, оподаткування, антимонопольного та правового регулювання ринку цінних паперів в Україні;

Ділерська діяльність:

-купівля-продаж цінних паперів від свого імені та за власний рахунок;

-операції з облігаціями внутрішньої державної позики, а саме купівля, продаж, операції РЕПО, кредитування під заставу облігацій

Андеррайтинг:

-організація випуску та розміщення облігацій підприємств України;

-випуск та розміщення акцій при збільшенні (зменшенні) статутного капіталу ПАТ та ПрАТ;

-реєстрація випусків та проспектів емісії цінних паперів;

Операції з векселями.